คะแนน O-net ปีการศึกษา 2566

คะแนน O-net ปีการศึกษา 2566

คะแนน คณิตศาสตร์ 100 เต็ม 100

 

คะแนน ภาษาอังกฤษ 100 เต็ม 100

 

คณิตศาสตร์ ยอดเยี่ยม 

 

ภาษาอังกฤษ ยอดเยี่ยม

 

ภาษาไทย ยอดเยี่ยม 

 

 วิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart