ตารางเรียนแบบแบ่งกลุ่มเรียน วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2564

ตารางเรียนแบบแบ่งกลุ่มเรียน วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2564

 

กลุ่มที่ 1

 

ระดับชั้นอนุบาล

K.1 K.2 K.3

 

ระดับชั้นประถม

G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/5
G.2/1 G.2/2 G.2/3 G.2/4 G.2/5 G.2/6
G.3/1 G.3/2 G.3/3 G.3/4 G.3/5
G.4/1 G.4/2 G.4/3 G.4/4 G.4/5
G.5/1 G.5/2 G.5/3 G.5/4 G.5/5
G.6/1 G.6/2 G.6/3 G.6/4

 

 

กลุ่มที่ 2

 

ระดับชั้นอนุบาล

K.1 K.2 K.3

 

ระดับชั้นประถม

G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/5  
G.2/1 G.2/2 G.2/3 G.2/4 G.2/5 G.2/6
G.3/1 G.3/2 G.3/3 G.3/4 G.3/5  
G.4/1 G.4/2 G.4/3 G.4/4 G.4/5  
G.5/1 G.5/2 G.5/3 G.5/4 G.5/5  
G.6/1 G.6/2 G.6/3 G.6/4    

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart