ตารางเรียน

Timetable Academic Year 2023

 

ระดับชั้นอนุบาล 1 

K.1/1 K.1/2 K.1/3 K.1/4 K.1/5

ระดับชั้นอนุบาล 2

K.2/1 K.2/2 K.2/3 K.2/4 K.2/5

ระดับชั้นอนุบาล 3

K.3/1 K.3/2 K.3/3 K.3/4 K.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

G.1/1 G.1/2 G.1/3 G.1/4 G.1/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

G.2/1 G.2/2 G.2/3 G.2/4 G.2/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

G.3/1 G.3/2 G.3/3 G.3/4 G.3/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

G.4/1 G.4/2 G.4/3 G.4/4 G.4/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

G.5/1 G.5/2 G.5/3 G.5/4 G.5/5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

G.6/1 G.6/2 G.6/3 G.6/4

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart