มาตรการตั้งรับไวรัส โคโรนา และป้องกันโรคติดต่อ

มาตรการตั้งรับไวรัส โคโรนา และป้องกันโรคติดต่อ


ขอความกรุณา  งดให้นักเรียนไปโรงเรียน

เมื่อมีอาการไข้  ไอ  เจ็บคอ  น้ำมูกไหล  และปรึกษาแพทย์ทันที


• พ่นยาฆ่าเชื้อโรค  รถรับส่งนักเรียน  เป็นประจำทุกวัน

• พ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

 

• เข้มงวดตรวจสอบ วัดไข้นักเรียน  ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคน ก่อนเข้าอาคารเรียน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart