เลี้ยงหนอนผีเสื้อ

เลี้ยงหนอนผีเสื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ ของชั้นนักเรียนชั้น ป.3 ก่อนจะมาเป็นผีเสื้อ แมลงปีกสวยต้องมีวงจรชีวิตที่น่าค้นหาหลากหลายช่วง  ตั้งแต่การวางไข่ ออกจากไข่กลายเป็นเจ้าหนอนกระดึ๊บ จากนั้นจะกลายเป็นดักแด้ และแปลงร่างเป็นผีเสื้อในที่สุด

[/vc_column]

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart