โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ โดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว

ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6

1.ด.ช.ภณ  ไกรศรีวรรธนะ ชั้น ป.6/4

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา วิทยาศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา คณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 1 ของเขต

2.ด.ญ.ไอระวี  ธนพัฒน์ธานนท์ ชั้น ป.6/4

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา คณิตศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 2 ของเขต

3.ด.ช.ภีมภพ  จามพันธ์ ชั้น ป.6/2

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา ภาษาอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 3 ของเขต

ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 5

4.ด.ญ.จานน่า  อัลซาวาด  ชั้น ป.5/4

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา วิทยาศาสตร์ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 1 ของเขต

5.ด.ช.ทิม  เวสเตอร์ลุนด์ ชั้น ป.5/1

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา ภาษาอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 2 ของเขต

6.ด.ช.เมธาพร  มณีขาว ชั้น ป.5/1

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 3 ของเขต

ระดับชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3

7.ด.ช.ลาซารูส  ซัลวาครูซ ชั้น ป.3/4

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชา ภาษาอังกฤษ ได้อันดับที่ 1 ของเขต

-ทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวมได้อันดับที่ 2 ของเขต

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart