โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ผ่านการประเมินมาตรการป้องกัน COVID 19

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ผ่านการประเมินมาตรการป้องกัน COVID 19

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้มาตรวจ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ที่โรงเรียน และได้รับการประเมินผ่านตามมาตรฐานทุกขั้นตอนแล้ว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart