ไวรัส RSV คือ อะไร ? | มาตรการป้องกันไวรัส RSV

ไวรัส RSV คือ อะไร ? | มาตรการป้องกันไวรัส RSV

ไวรัส RSV คืออะไร

Respiratory Syncytial virus หรือ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการแพทย์ จริงๆ แล้วไวรัส RSVพบครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 (พ.ศ. 2498) ซึ่งมีการตรวจพบในลิงชิมแปนซีที่เกิดอาการป่วยจากหวัด ต่อมาไม่นานก็พบว่าสามารถติดต่อได้ในมนุษย์ และเป็นสาเหตุของอาการหรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

4e8d2b068ce6d2d15cd037ac8660ae08

การติดต่อ : ติดต่อได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งทางตา หรือจมูก และลมหายใจ

อาการของไวรัส RSV มีอาการดังนี้

1. ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ ทำให้มีอาการคล้ายหวัด มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล คออักเสบ
2. ทางเดินหายใจส่วนล่างอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งมักเป็นในเด็ก
ที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ในบางรายมีอาการรุนแรง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัส RSV
ตั้งแต่ 40 – 90 % รวมไปถึงปอดบวมรุนแรงในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

การรักษา

1. ไม่มีวัคซีนป้องกัน
2. ไม่มียารักษาโรคโดยตรง
3. โรคนี้จะหายได้เองภายใน 7 – 14 วัน ( ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน)
4. ไปพบแพทย์

โรงเรียน มีการเฝ้าระวัง ไวรัส RSV อย่างไร

1. โรงเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจ และให้คำแนะนำ

2. โรงเรียนทำอะไรบ้างในการเฝ้าระวังโรคนี้

– ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคหลังเลิกเรียน ในห้องเรียน และห้องประกอบทุกห้อง ทุกเย็น
– เปิดเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค
– ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกวัน
– ทุกวันเสาร์ ทำความสะอาดใหญ่( Big Cleaning ) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
– ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเช้าก่อนเรียน
– ชี้แจง ให้ความรู้ครู และเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัส RSV
– ให้นักเรียนล้างมือสะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง
– เช็ดทำความสะอาดราวบันได ลูกกรง สนามเด็กเล่นทุกวัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
– ให้นักเรียนออกกำลังกาย
– ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงวิธีป้องกัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart