สมัครเรียน

สมัครเรียน

ขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจในโรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ทางโรงเรียนฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกสัญชาติ ท่านสามารถเริ่มกระบวนการสมัครโดยกรอกใบสมัครที่นี่ และส่งกลับมาที่ apply.ekburapa@gmail.com เป็นไฟล์ pdf  โดยส่งอีเมล 1 ฉบับ ต่อนักเรียน 1 คน

โรงเรียนฯ จะนำใบสมัครให้คณะกรรมการพิจารณาและติดต่อท่านกลับไปเมื่อถึงรอบการรับสมัคร หากนักเรียนผ่านการประเมินเบื้องต้น

ด้วยที่นั่งที่มีจำกัด หากโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเต็ม ท่านจะอยู่ในรายชื่อรอเรียกลำดับถัดไปทันที

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความสนใจ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการนำท่านชมโรงเรียน แนะนำ และตอบทุกคำถามสำหรับบุตรหลานของท่าน

 

Expats?  Hello!

Ek Burapa School cordially welcomes students and parents from every nationality! Diversity and inclusion are what we value.

You can begin your application journey by filling in the application form here and submit to apply.ekburapa@gmail.com in pdf format  (1 email per student). After deliberation by the Admissions Committee, the school will contact successful candidates back shortly when the admission cycle arrives.

Due to limited spots, you will be immediately placed next on the application queue if the seats were fully filled.

Should you have any questions, please feel free to reach out to apply.ekburapa@gmail.com.

Please note that as a Thai school with a bilingual-based curriculum, we carry lessons and activities in both Thai and English. It is advised that your child also have a strong command in Thai.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart