admin

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน G.3 ทัศนศึกษา ณ แหล่งการเรียนรู้ รร.เอกบูรพา วิเทศศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนา ร…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart