ekburapa

กิจกรรม “ My Community ”

กิจกรรม “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

กิจกรรม “Diseases Carrier”

กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

โรค มือ เท้า ปาก โรงเรียนมีมาตรการป้องกันอย่างไร ?

  โรคนี้มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก มีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง สาเหตุ :  เกิดจากเชื้อไวรัส ในกลุ่…

ไวรัส RSV คือ อะไร ? | มาตรการป้องกันไวรัส RSV

ไวรัส RSV คืออะไร Respiratory Syncytial virus หรือ RSV เป็นเชื้อไวรัสที่รู้จักกันมานานแล้วในวงการแพทย์ จริงๆ แล้วไวรัส RSVพบครั้งแรกตั้งแต่ปี 1955 (พ.…

กิจกรรม “ Kitchen Day ”

กิจกรรม “ Kitchen Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์, อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในห้องครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart