ชีวิตนักเรียน

Superhero

Friday   Activity    ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิ.ย. 65 ฝ่ายอนุบาล      มีกำหนดจัดกิจกรรม “Superhero” เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง,…

Cleanliness  Day

Friday   Activity    ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 65  ฝ่ายอนุบาลมีกำหนด จัดกิจกรรม “Cleanliness  Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับ สุขนิสัยที่ดี และคำศ…

My Body

กิจกรรม  “My body” เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักชื่อของอวัยวะ หน้าที่ และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Welcome back to school

กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 1 นักเรียนจะเยี่ยมชม และเรียนรู้ความสำคัญของสถานที่, ห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ และทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียน  

Rainy season

กิจกรรม “Rainy Season” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ, อุปกรณ์ป้องกันฝน, สัตว์ต่างๆ ที่พบมากในฤดูฝน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart