ชีวิตนักเรียน

Loy Krathong Festival ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรม “  Loy Krathong festival ” จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนรู…

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา

Loy Krathong Festival ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม จัดเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญขอ…

Animal day

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนโลก  แบ่งตามที่อยู่อาศัย ได้แก่  สัตว์บก และสัตว์น้ำ  ประโยชน์ของสัตว์ คือใช้เป็นอาหาร,ใช้แรงงาน, เลี้ยงไว้…

Halloween day

กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง และรอบดวงอาทิตย์ เมื่อโลกด้านใดด้านหนึ่งหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โลกด้านนั้นจะสว่างจึงเป็น…

Maths Day ( คณิตคิดสนุก )

คณิตคิดสนุก  ในชีวิตประจำวัน และสิ่งต่างๆ รอบตัวเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น เช่น รูปร่างต่างๆ ขนาด จำนวน และตัวเลข    Friday  Activity   จัดกิจ…

กิจกรรม “ My Community ”

กิจกรรม “ My Community ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การปฏิบัติตนในการใช้บริการจากสถานที่ต่างๆ ในชุมชน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

กิจกรรม “Diseases Carrier”

กิจกรรม “Diseases Carrier” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “ Kitchen Day ”

กิจกรรม “ Kitchen Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์, อุปกรณ์ และเครื่องปรุงในห้องครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart