ชีวิตนักเรียน

Egg Day

ไข่ที่นำมาเป็นอาหารมีหลายชนิด  ทั้งไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่ปลา ไข่นกกระทา แต่ที่นิยมกินกันแทบทุกครัวเรือนคือไข่ไก่  เพราะซื้อหาง่าย ราคาไม่แพง และสามารถนำไป…

Communication Day

กิจกรรม “Communication Day”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประเภทต่างๆ   และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Toys & Things Day

ของเล่น และของใช้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด มีวิธีการเล่น และการใช้งานที่แตกต่างกัน ถ้านำไปเล่นหรือใช้ผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และเมื่อเล่น หรือ…

Science Day

กิจกรรม  “Science Day 1” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมการทดลอง

Family Day

กิจกรรม “Family Day”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Nature Day

ต้นไม้ เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีชื่อและลักษณะแตกต่างกัน ต้นไม้ส่วนใหญ่จะมีดอกไม้ซึ่งช่วยในการขยายพันธุ์ ทั้งยังให้ประโยชน์หลายๆอย่าง เ…

Candle Making Day

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ที่พระสงฆ์จะพักประจำอ…

Rainy Season

ในฤดูฝนมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญ  เช่น  ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า  รุ้งกินน้ำ  เป็นต้น สัตว์ที่พบมากในฤดูฝน  เช่น  กบ  หอยทาก งู เป็นต้น ทุกคนต้องรู้จักดู…

Disease Carriers Day

สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน เช่น ยุง, แมลงวัน, หนู เป็นต้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart