ชีวิตนักเรียน

Army Day

กิจกรรม “ Army Day ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ กองทัพไทย, ฝึกระเบียบวินัย และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผ่านฐานกิจกรรมที่สนุกสนาน …

Milk Day

กิจกรรม  “ Milk day ” เพื่อแนะนำให้นักเรียนรู้จักแหล่งที่มาของนมและประโยชน์ของนม พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

Golf Day

  กิจกรรม “Golf Day” เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬา และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ     ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ

My Home

  กิจกรรม “My Home” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน การดูแลรักษา  ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Loy Krathong Festival

  กิจกรรม “Loy Krathong Festival” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำที่สำคัญของไทย และเรียนร…

Healthy Food Day

  กิจกรรม  “Healthy Food Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์ของอาหาร และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม

Banana Day

กิจกรรม “Banana Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยชนิดต่างๆ ประโยชน์ของกล้วย และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Transportation Day

กิจกรรม “Transportation Day”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร, การคมนาคมประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart