ชีวิตนักเรียน

Healthy Food Day

  กิจกรรม  “Healthy Food Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ประโยชน์ของอาหาร และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านการทำกิจกรรม

Banana Day

กิจกรรม “Banana Day” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยชนิดต่างๆ ประโยชน์ของกล้วย และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Transportation Day

กิจกรรม “Transportation Day”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร, การคมนาคมประเภทต่างๆ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Day & Night

กิจกรรม “ Day & Night ” เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวัน - กลางคืน และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

วันที่ 16 - 18  ตุลาคม 2566 โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา  จัดกิจกรรมค่าย ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช Sakaerat Environmental Research Station (SERS) …

Fashion Day

กิจกรรม “ Rainbow Fashion ” เพื่อฝึกให้นักเรียน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองใ…

Egg Day

ไข่ที่นำมาเป็นอาหารมีหลายชนิด  ทั้งไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่ปลา ไข่นกกระทา แต่ที่นิยมกินกันแทบทุกครัวเรือนคือไข่ไก่  เพราะซื้อหาง่าย ราคาไม่แพง และสามารถนำไป…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart