ชีวิตนักเรียน

Cleanliness Day

สุขนิสัยที่ดี ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาความสะอาดของร่างกาย และเครื่องแต่งกาย การพักผ่อน นอนหลับ การออกกำลังกาย การขับถ่าย และการใ…

My Body

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตา มีไว้ดู, หู มีไว้ฟังเสียง, จมูก มีไว้หายใจ และ ดมกลิ่น เราต้องรู้จักดูแลรักษาความ…

เลี้ยงหนอนผีเสื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ ของชั้นนักเรียนชั้น ป.3 ก่อนจะมาเป็นผีเสื้อ แมลงปีกสวยต้องมีวงจรชีวิตที่น…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart