ทำเนียบคนเก่ง

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET G.6 ปีการศึกษา 2565

ภาษาอังกฤษ 100 เต็ม 100   คณิตศาสตร์ 100 เต็ม 100 ยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ   ยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ 65 ยอดเยี่ยม ภาษาไทย ยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart