ทำเนียบคนเก่ง

นักเรียน G.6 ได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ การแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ   กมลชญา ปัญจวงศ์  (หนูนิด) G.6/1 ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 99 คะแนน       โครงกา…

นักเรียน G.6 ชนะการแข่งขัน ภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ   ณัฐธยาน์ พรวิลาศสิริ น้องนาน่า G.6/2 ที่ได้ผ่านเข้ารอบ stage 2 ในระดับ Level A2 ผลคะแนนร้อยละ 95 จากการแข่งขันภาษาอังกฤษ…

นักเรียน G.6 ชนะการแข่งขันเปียโน ระดับนานาชาติ

ด.ญ.ก้ามปู  ห้องล่อง ชั้น G.6/1 แข่งขันเปียโน  The 3rd Bangkok International Performing Arts Piano Competition (BIPAC) แข่งขัน ณ สถาบันเกอเธ่ (GOETHE …

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET G.6 ปีการศึกษา 2565

ภาษาอังกฤษ 100 เต็ม 100   คณิตศาสตร์ 100 เต็ม 100 ยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ   ยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ 65 ยอดเยี่ยม ภาษาไทย ยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart