Christmas Day

Christmas Day

กิจกรรม  Christmas Day ”  เพื่อให้นักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ  การปฏิบัติตนในฤดูหนาว  กิจกรรมที่ทำในวันคริสต์มาส และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart