เอกสารถึงผู้ปกครอง

1
-รร.-สำหรับ-นักเรียน-K.1-K.2-G.1-G.5-2.pdf
Open | Download
575.13 KB26 มีนาคม 2021
ek75.jpg
Open | Download
690.99 KB21 ธันวาคม 2020
ek74.jpg
Open | Download
497.69 KB21 ธันวาคม 2020
EK-68-2563-โครงการเตรียมความพร้อม-สอบต่อชั้น-ม.1-ปีการศึกษา-2564.jpg
Open | Download
129.28 KB30 พฤศจิกายน 2020
EK-67-2563-เรื่อง-การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน-G.1-G.6.jpg
Open | Download
276.34 KB30 พฤศจิกายน 2020
EK-662563-เรื่อง-การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน-K.1-K.3.jpg
Open | Download
133.28 KB30 พฤศจิกายน 2020
EK21-2563-เรื่อง-โครงการ-Learning-from-Home-ฉบับที่-2-.pdf
Open | Download
287.04 KB10 เมษายน 2020
-ประถม-ฉบับที่-3.pdf
Open | Download
298.95 KB28 มีนาคม 2020
-ประกาศฉบับที่-2.jpg
Open | Download
204.81 KB26 มีนาคม 2020
EK-20-2563-โครงการ-Learning-from-Home.pdf
Open | Download
1.79 MB24 มีนาคม 2020
-เอกบูรพา-วิเทศศึกษา.pdf
Open | Download
110.03 KB12 มีนาคม 2020
-สช_(1).jpg
Open | Download
66.67 KB6 มีนาคม 2020
EK-16-2563-เรื่อง-หยุดเรียน-เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-COVID-19.pdf
Open | Download
671.58 KB26 กุมภาพันธ์ 2020
Ek-13-2563-เรื่องแจ้งเพื่อทราบ-.pdf
Open | Download
328.32 KB31 มกราคม 2020
EK-12-2563-เรื่อง-แจ้งปรับการสอบปลาย-ภาคเรียนที่-2-2563.pdf
Open | Download
589.02 KB29 มกราคม 2020
-ปรับเปลี่ยนตารางสอบปลายภาคเรียนที่2-ปีการศึกษา-2562.pdf
Open | Download
227.79 KB29 มกราคม 2020
Ek-11-2563-เรื่องกิจกรรมเรียนภาคฤดูร้อน.pdf
Open | Download
352.27 KB29 มกราคม 2020
2-ปีการศึกษา-2562.pdf
Open | Download
227.79 KB28 มกราคม 2020
Ek-10-2563-งดกิจกรรม-End-of-the-year-Show-2019.pdf
Open | Download
227.04 KB28 มกราคม 2020
Ek-9-2563-เรื่อง-การเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา.pdf
Open | Download
314.29 KB27 มกราคม 2020
End-of-the-year-show-ฉบับปรับปรุง.pdf
Open | Download
216.36 KB24 มกราคม 2020
EK-8-2563-เรื่อง-แจ้งเปลี่ยนกำหนดการต่างๆ-เนื่องจากฝุ่น-PM-2.5.pdf
Open | Download
214.67 KB24 มกราคม 2020
EK-2-2563-เรื่อง-การพิจารณางดกิจกรรมกลางแจ้ง-และ-ขอความร่วมมือในการวัดไข้.pdf
Open | Download
147.99 KB8 มกราคม 2020
EK-108-2562-เรื่อง-การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น-G.4-G..6.pdf
Open | Download
192.45 KB25 พฤศจิกายน 2019
EK-107-2562-เรื่อง-การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น-G.1-G..3.pdf
Open | Download
195.51 KB25 พฤศจิกายน 2019
Ek-102-2562-เรื่อง-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค-หัดเยอรมัน-คางทูม-MMR.pdf
Open | Download
221.85 KB18 พฤศจิกายน 2019
Ek-101-2562-เรื่อง-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน-MR.pdf
Open | Download
209.41 KB18 พฤศจิกายน 2019
EK-100-2562-เรื่องขออนุญาตขอนักเรียน-G.6-ออกนอกสถานที่.pdf
Open | Download
363.56 KB18 พฤศจิกายน 2019
Ek-98-2562-แจ้งกำหนดการเดือน-พฤศจิกายน-ธันวาคม-พ.ศ.2562.pdf
Open | Download
240.61 KB7 พฤศจิกายน 2019
EK.94-2562-เรื่อง-หยุดเรียนเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
Open | Download
180.47 KB1 พฤศจิกายน 2019
EK-92-2562-ขออนุญาตนำนักเรียนชั้น-G.4-ออกนอกสถานที่
Open | Download
522.57 KB1 พฤศจิกายน 2019
EK-91-2562-เรื่อง-การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน-ชั้นประถม.pdf
Open | Download
236.78 KB1 พฤศจิกายน 2019
EK-90-2562-เรื่อง-การจัดกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน-ชั้นอนุบาล.pdf
Open | Download
233.63 KB1 พฤศจิกายน 2019
EK-89-2562-เรื่องโครงการเตรียมความพร้อม-สอบเรียนต่อชั้น-ม.1-ปีการศึกษา-2563.pdf
Open | Download
233.61 KB1 พฤศจิกายน 2019
-Cooking-for-Life-G.6-4-.pdf
Open | Download
197.18 KB30 ตุลาคม 2019
-Cooking-for-Life-G.6-3-.pdf
Open | Download
211.16 KB30 ตุลาคม 2019

36

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart