My Home (บ้าน)

My Home (บ้าน)

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะประกอบด้วย ตัวบ้าน หลังคา ประตู หน้าต่าง  และห้องต่างๆ  ภายในบ้าน  เช่น   ห้องนอน  ห้องน้ำ  ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  เป็นต้น โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านมีหลายประเภท  เช่น  ไม้  ปูน  เป็นต้น

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้าน และอยู่ร่วมกันด้วยความรัก และความอบอุ่นเพื่อให้บ้านน่าอยู่

กิจกรรมMy Home ” เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้าน  การดูแลรักษา  ตลอดจนการปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว และคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart