ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET G.6 ปีการศึกษา 2565

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET G.6 ปีการศึกษา 2565

ภาษาอังกฤษ 100 เต็ม 100

 

คณิตศาสตร์ 100 เต็ม 100

ยอดเยี่ยม ภาษาอังกฤษ

 

ยอดเยี่ยม คณิตศาสตร์ 65

ยอดเยี่ยม ภาษาไทย

ยอดเยี่ยม วิทยาศาสตร์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart