โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรม

 • จดหมายถึงผู้ปกครอง

  1. EK_2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ณ Safari World (6/10/14)
  2. EK 44 / 2557 เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) (17/9/57)
  3. EK 43 / 2557 เรื่อง สำรวจความต้องการ ศึกษาต่อของนักเรียน K.3 (9/9/57)
  4. EK 39 / 2557 เรื่อง กิจกรรม International Course (20/8/57)
  5. EK 38 / 2557 เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก(dT) กระตุ้น (G.6 ) (20 / 8 / 57 )
  6. EK 37 / 2557 เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก(dT) โรคโปลิโอ (G.1 ) (20 / 8 / 57 )
  7. EK 35 / 2557 เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่ ( G.2 ) (13 / 8 / 57 )
  8. EK 33 / 2557 เรื่องแจ้งกำหนดการเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2557 (1/8/57)

Information

ปิดหน้าต่าง