Disease Carriers Day

Disease Carriers Day

สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะนำโรคที่แตกต่างกันออกไป ล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน เช่น ยุง, แมลงวัน, หนู เป็นต้น

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart